Modul 4

Što je jezična diploma? Diplome za talijanski jezik, Jezične diplome, Sveučilište za strance Perugia, Primjeri i probni ispiti CILS, PLIDA certifikat, certifikat poznavanja jezika ele.it, upotreba talijanskog, upotreba govornog talijanskog, link certifikati i test.

Info i provjera PDF 1,16 MB