Modul 2

Glagol morati, moći i željeti, od infinitiva do participa perfekta pravilnih glagola, forme participa perfekta oblika pravilnih glagola, neki od najkorištenijih oblika participa perfekta glagola, korištenje riječi zašto/zato, neke “složenice”, neki izrazi poslovnog jezika, kako napisati adresu, prošlo svršeno vrijeme, passato prossimo, indikativ prezenta glagola sapere-znati i dare-dati, indikativ prezenta glagola dire-reči, bere-piti, porre-staviti, tradurre-prevoditi, se-ako, prilozi na – mente, čestica – NE, kada koristiti imperfekt, a kada prošlo svršeno vrijeme passato prossimo, komparativ i superlativ – pravilni, apsolutni superlativ, posvojne zamjenice, prilog količine, prijedlozi.

Lekcija 1 PDF 451 kB
Lekcija 2 PDF 1 MB
Lekcija 3 PDF 967 kB

Vježbe PDF 1,1 MB

Test PDF 336 kB