italianiazagabria.com, osnovana je u proljeće 2008. godine, od strane Predstavnika talijanske nacionalne manjine Grada Zagreba. Djeluje uz financijsku potporu Grada Zagreba uz blisku suradnju s institucijama  talijanske Unije u Rijeci i Narodnim sveučilištem iz Trsta.

Mjesto je susreta i kulturne  suradnje s ostalim talijanskim zajednicama u Republici Hrvatskoj također i  sa zajednicama izvan granica države. Iz godine u godinu širi kulturnu suradnju, mrežu poslovnih istraživanja i publikacija u cilju unapređenja talijanskog  jezika kulture i identiteta. Ured predstavnika talijanske manjine djeluje od 2004. godine.

Naši ciljevi i  uvjerenje onoga što činimo je naša  predanost u izgradnji kulture suživota, u cilju unapređenja  međusobnih odnosa na cjelokupnom području Republike Hrvatske sa svrhom unapređenja civilnog društva i gospodarskog rasta stanovništva.

Prijatelji Italije, talijanskog jezika i kulture, želite se učlaniti?

Kako bi poslali naš član potrebno je ispuniti naš formular na hrvatskom ili talijanskom jeziku, vlastoručno ga potpisati i poslati poštom ili nam ga osobno donijeti te uplatiti godišnju članarinu od 50,00 kn za fizičke osobe. Uplatiti se može u sjedištu zajednice ili na IBAN: HR74 23600001102191705 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Formular za upis i upitnik:

Hrvatski Talijanski