Modul 1

Talijanska abeceda, slova i glasovi, infinitiv glagola, predstaviti se, pozdravi, osobne zamjenice prezent glagola biti, imati, činiti, doći, ići i drugi oblik glagola biti, upitni oblici koliko i koji-a-e, neki prijedlozi mjesta, upotreba pokazne zamjenice ovo i ono, upitni oblik, upotreba oblika ima/nalazi se, refleksivne osobne zamjenice, neki glavni prefiksi i sufiksi, neka zanimanja, refleksivni oblik prezenta glagola sviđati se, upotreba glagola želio bih-kondicional, boje, upitni oblici, nacionalnost, glavni i redni brojevi, mjerne jedinice, jednina i množina određenih i neodređenih članova.

Lekcija 1 PDF 548 kB
Lekcija 2 PDF 367 kB
Lekcija 3 PDF 547 kB
Lekcija 4 PDF 433 kB
Lekcija 5 PDF 427 kB
Lekcija 6 PDF 1 MB

Vježbe PDF 1 MB

Test PDF 438 kB