Modul 3

Futur (jednostavni), prilozi vremena, upotreba zato što i budući da, imperativ – neformalno pozitivno i negativno, upotreba dok – za vrijeme, prije nego + infinitiv, superlativ (apsolutni), direktne i indirektne osobne zamjenice, padežni prijedlozi, upotreba padežnih prijedloga kao partitivni član,  kondicional – jednostavnih, pravilnih, načinskih glagola, stare(biti) + gerundij, ce l’ho, ce li ho ecc, pluskvamperfekt, odnos imperfekta i passata prosima, futur egzaktni ili futur II, kombinirane zamjenice, neke upotrebe vezane na konjuktiv (mislim da… čini mi se da…), passato remoto, kada koristiti passato prossimo a kada passato remoto.

Lekcija 1 PDF 297 kB
Lekcija 2 PDF 299 kB
Lekcija 3 PDF 333 kB
Lekcija 4 PDF 317 kB

Vježbe PDF 625 kB

Test PDF 754 kB