POPIS STANOVNIŠTVA II

KOORDINACIJA VIJEĆA  I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA
POPIS STANOVNIŠTVA

“Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.”(čl. 15. st. 4. Ustava Republike Hrvatske) “Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj…” (čl. 4. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)

Ustav i zakoni Republike Hrvatske jamče nam  slobode i prava – iskoristimo ih pri popisu stanovništva i slobodno se izjasnimo TKO SMO I  ŠTO SMO.

Continue reading

POPIS STANOVNIŠTVA I

KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA
POPIS STANOVNIŠTVA
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

“Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i kulturna autonomije.”(čl. 15. st. 4. Ustava Republike Hrvatske)”Svaki državljanin Republike Hrvatske ima: pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj…” (čl. 4. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina) “S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.” (čl. 23. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)

Ustav i zakoni Republike Hrvatske nam garantiraju slobode i prava – ISKORISTIMO IH:

U POPISU STANOVNIŠTVA – slobodno se izjašnjavajući TKO SMI I ŠTO SMO, iznoseći svoju nacionalnu pripadnost, vjersko opredjeljenje i ostale specifičnosti.
Uvidom u BIRAČKE SPISKOVE – kontrolom točnosti upisanih osobnih podataka a time i mogućnosti ostvarivanja BIRAČKOG PRAVA.
Izlaskom na IZBORE u što većem broju – za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, dajući, na taj način, legitimitet ovim našim predstavničkim tijelima.

RAZLIČITOST JE BOGATSTVO I LJEPOTA – POKAŽIMO JE I PRIKAŽIMO SVOJIM DJELOVANJEM!

Zakon – o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u republici Hrvatskoj 2011. godine

HRVATSKI SABOR

2587

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Proglašavam Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2010. godine.

Continue reading

GONG traži hitnu ocjenu ustavnosti biračkog prava nacionalnih manjina

GONG je Ustavnom sudu poslao prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zadnjih izmjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, a koje se tiču ostvarivanja dopunskog biračkog prava nacionalnih manjina.

Ustav jamči ravnopravnost svih nacionalnih manjina, a biračko pravo je, između ostalog, jednako, tj. glas pripadnika nacionalnih manjina mora vrijediti jednako.

GONG ocjenjuje da se navedenim izmjenama nacionalne manjine stavljaju u neravnopravan položaj – manjine koje u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika imaju dopunsko biračko pravo, a manjine koje sudjeluju s više od 1,5% stanovnika nemaju dopunsko biračko pravo.

Pripadnicima spomenutih dviju skupina nacionalnih manjine glas neće vrijediti jednako, tj. glas pripadnika nacionalnih manjina koje sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika u njihovoj posebnoj izbornoj jedinici i glas pripadnika nacionalnih manjina koje sudjeluju s više od 1,5% stanovnika neće vrijediti jednako.

Pozivamo Ustavni sud da što prije prihvati prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i donese odluku kako bi se znala izborna pravila u tekućoj izbornoj godini i na taj način sačuvao integritet izbornog procesa.