POPIS STANOVNIŠTVA II

KOORDINACIJA VIJEĆA  I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA
POPIS STANOVNIŠTVA

“Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.”(čl. 15. st. 4. Ustava Republike Hrvatske) “Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj…” (čl. 4. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)

Ustav i zakoni Republike Hrvatske jamče nam  slobode i prava – iskoristimo ih pri popisu stanovništva i slobodno se izjasnimo TKO SMO I  ŠTO SMO.

Naglasimo svoju nacionalnu i vjersku pripadnost i ostale osobitosti.

RAZLIČITOST JE BOGATSTVO I LJEPOTA – SVOJIM RADOM I DJELOVANJEM POKAŽIMO SVOJE  VRLINE I POSEBNOSTI.

Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnik njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnik rusinske nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnik slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnik talijanske nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Grada Zagreba
Predstavnica židovske nacionalne manjine Grada Zagreba