POPIS STANOVNIŠTVA I

KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA
POPIS STANOVNIŠTVA
IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

“Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i kulturna autonomije.”(čl. 15. st. 4. Ustava Republike Hrvatske)”Svaki državljanin Republike Hrvatske ima: pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj…” (čl. 4. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina) “S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.” (čl. 23. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina)

Ustav i zakoni Republike Hrvatske nam garantiraju slobode i prava – ISKORISTIMO IH:

U POPISU STANOVNIŠTVA – slobodno se izjašnjavajući TKO SMI I ŠTO SMO, iznoseći svoju nacionalnu pripadnost, vjersko opredjeljenje i ostale specifičnosti.
Uvidom u BIRAČKE SPISKOVE – kontrolom točnosti upisanih osobnih podataka a time i mogućnosti ostvarivanja BIRAČKOG PRAVA.
Izlaskom na IZBORE u što većem broju – za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, dajući, na taj način, legitimitet ovim našim predstavničkim tijelima.

RAZLIČITOST JE BOGATSTVO I LJEPOTA – POKAŽIMO JE I PRIKAŽIMO SVOJIM DJELOVANJEM!