Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2015.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odluku o raspisivanju izbora za predstavnike manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održati će se 31. svibnja, 2015. a sve važne informacije vezane za izbore, možete pročitati na službenoj stranici:

http://www.zgizbori.hr/izbori/zgizborimnj134.nsf/wi?OpenForm

Prema rješenju o određivanju biračkih mjesta, na podruĉju Grada Zagreba za birače pripadnike slovačke, talijanske, ukrajinske i židovske nacionalne manjine s prebivalištem u Gradu Zagrebu, jedno je biračko mjesto , broj 45:  ZGRADA GRADSKE UPRAVE GRADA ZAGREBA, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAPADNI ULAZ.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ZAGREBA OBJAVILO JE PRIHVAĆENE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA I IZBORNU LISTU ZA IZBOR PREDSTAVNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ZAGREBU. 

IZBORNA LISTA

1. OSKAR ARLANT, predlagatelj: TALIJANSKA UNIJA – ZAJEDNICA TALIJANA U ZAGREBU
2. HORI MARTINIĆ, predlagatelj: SAVEZ NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ – ASTRUM

 

PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Programom rada određuju se programske aktivnosti od posebnog interesa za ostvarivanje prava i dužnosti predstavnika za boljitak svih pripadnika talijanske nacionalne manjine s ciljem:

  •  Potpore i realizacije kulturnih aktivnosti i obrazovnih programa
  •  Suradnje pripadnika iste nacionalne manjine u zemlji i inozemstvu u svrhu povezanosti, očuvanja kulture, običaja i jezika
  •  Suradnja s drugim nacionalnim manjinama u cilju realizacije inicijativa koje će pridonjeti razvoju konstruktivnih odnosa među nacionalnim manjinama na svim razinama
  •  Spremnost pripadnika iste nacionalne manjine da u punoj mjeri preuzmu odgovornost za očuvanje svojih identitetskih značajki i daljnju integraciju u javni i društveni život

Program je izrađen temeljem suglasnosti kriterija za izradu programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, usvojenih od strane Vijeća i Predstavnika na sastanku Koordinacije nacionalnih 
manjina Grada Zagreba.

PROGRAM RADA ZA 2015.GODINU

OBJAVA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2014.GOD.

10. siječnja 2015. stupio je na snagu novi ‘Pravilnik o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstu’ (Narodne novine 3/2015), kojim je propisan oblik i sadržaj financijskih izvješća, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja. Ovaj se pravilnik odnosi na vijeća, predstavnike i Koordinaciju vijeća i predstavnika Grada Zagreba, koji su proračunski / izvanproračunski korisnici proračuna Grada Zagreba.

Navedenim je pravilnikom, u članku 27. stavku l., određeno da proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnja financijska izvješća na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje. Rok za predaju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu je bio 2. veljače 2015. Sadržaj financijskih izvješća za proračunsku godinu propisan je člankom 7. stavkom 5. podstavkom l. ‘Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu’.

Također, u cilju transparentnog planiranja i trošenja proračunskih sredstava, objavit će se i program rada za tekuću 2015. godinu te izvješće o izvršenju programa rada za proteklu 2014. godinu.

 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU