DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA 2018. GODINE

U subotu, 9. lipnja 2018. u 10 sati u paviljonu na Zrinjevcu, Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu, održat će se manifestacija Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Na manifestaciji sudjeluje 17 nacionalnih zajednica; albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska koje će predstaviti svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine te autohtona jela. Ovo je već 8. tradicionalna manifestacija u Zagrebu. U 18 sati u paviljonu na Zrinjevcu je otvorenje izložbe fotografija nacionalnih zajednica Grada Zagreba iz života i aktivnosti 18 nacionalnih zajednica Grada Zagreba. Biti će postavljena na 10 velikih osvjetljenih panoa (150×120) oko parka Zrinjevac uz šetnicu i predstavit će 20 fotografija nedavno preminulog fotografa i ratnog fotoreportera Tonija Hnojčika. U 19 sati paviljon na Zrinjevcu – u sklopu kulturnog programa udruga na paviljonu na Zrinjevcu Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Turistička organizacija Opštine Kotor i Opština Kotor pozivaju na koncert gradske muzike Kotor.

IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE, PROGRAM RADA, IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA, FINANCIJSKI PLAN I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

1. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstu (Narodne novine 3/2015), propisan je oblik i sadržaj financijskih izvješća, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja. Ovaj se pravilnik odnosi na vijeća, predstavnike i Koordinaciju vijeća i predstavnika Grada Zagreba, koji su proračunski / izvanproračunski korisnici proračuna Grada Zagreba. Navedenim je pravilnikom, u članku 27. stavku l., određeno da proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnja financijska izvješća na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje. Sadržaj financijskih izvješća za proračunsku godinu propisan je člankom 7. stavkom 5. podstavkom l. 

2. PROGRAM RADA I IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ZA 2018. GODINU

U cilju transparentnog planiranja i trošenja proračunskih sredstava, objavljujemo i Program rada za tekuću godinu te izvješće Izvršenje programa rada za proteklu godinu. Programom rada određuju se programske aktivnosti od posebnog interesa za ostvarivanje prava i dužnosti predstavnika za boljitak svih pripadnika talijanske nacionalne manjine. Program je izrađen temeljem suglasnosti kriterija za izradu programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. 

3. FINANCIJSKI PLAN I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2018. GODINE

Na temelju članka 34. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Predstavnik talijanske nacionalne manjine Grada Zagreba 31.12. 2017. donosi Financijski plan: