DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA 2018. GODINE

U subotu, 9. lipnja 2018. u 10 sati u paviljonu na Zrinjevcu, Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu, održat će se manifestacija Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Na manifestaciji sudjeluje 17 nacionalnih zajednica; albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska koje će predstaviti svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine te autohtona jela. Ovo je već 8. tradicionalna manifestacija u Zagrebu. U 18 sati u paviljonu na Zrinjevcu je otvorenje izložbe fotografija nacionalnih zajednica Grada Zagreba iz života i aktivnosti 18 nacionalnih zajednica Grada Zagreba. Biti će postavljena na 10 velikih osvjetljenih panoa (150×120) oko parka Zrinjevac uz šetnicu i predstavit će 20 fotografija nedavno preminulog fotografa i ratnog fotoreportera Tonija Hnojčika. U 19 sati paviljon na Zrinjevcu – u sklopu kulturnog programa udruga na paviljonu na Zrinjevcu Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Turistička organizacija Opštine Kotor i Opština Kotor pozivaju na koncert gradske muzike Kotor.