DAN PREDSTAVNIKA TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE, HARMICA 13. STUDENOG 2011.