PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Programom rada određuju se programske aktivnosti od posebnog interesa za ostvarivanje prava i dužnosti predstavnika za boljitak svih pripadnika talijanske nacionalne manjine s ciljem:

  •  Potpore i realizacije kulturnih aktivnosti i obrazovnih programa
  •  Suradnje pripadnika iste nacionalne manjine u zemlji i inozemstvu u svrhu povezanosti, očuvanja kulture, običaja i jezika
  •  Suradnja s drugim nacionalnim manjinama u cilju realizacije inicijativa koje će pridonjeti razvoju konstruktivnih odnosa među nacionalnim manjinama na svim razinama
  •  Spremnost pripadnika iste nacionalne manjine da u punoj mjeri preuzmu odgovornost za očuvanje svojih identitetskih značajki i daljnju integraciju u javni i društveni život

Program je izrađen temeljem suglasnosti kriterija za izradu programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, usvojenih od strane Vijeća i Predstavnika na sastanku Koordinacije nacionalnih 
manjina Grada Zagreba.

PROGRAM RADA ZA 2015.GODINU