DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA 2018. GODINE

U subotu, 9. lipnja 2018. u 10 sati u paviljonu na Zrinjevcu, Trg Nikole Šubića Zrinskog u Zagrebu, održat će se manifestacija Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Na manifestaciji sudjeluje 17 nacionalnih zajednica; albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska koje će predstaviti svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine te autohtona jela. Ovo je već 8. tradicionalna manifestacija u Zagrebu. U 18 sati u paviljonu na Zrinjevcu je otvorenje izložbe fotografija nacionalnih zajednica Grada Zagreba iz života i aktivnosti 18 nacionalnih zajednica Grada Zagreba. Biti će postavljena na 10 velikih osvjetljenih panoa (150×120) oko parka Zrinjevac uz šetnicu i predstavit će 20 fotografija nedavno preminulog fotografa i ratnog fotoreportera Tonija Hnojčika. U 19 sati paviljon na Zrinjevcu – u sklopu kulturnog programa udruga na paviljonu na Zrinjevcu Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Turistička organizacija Opštine Kotor i Opština Kotor pozivaju na koncert gradske muzike Kotor.

UPISIVANJE PODATAKA O NACIONALNOSTI U REGISTAR BIRAČA

Podatak o nacionalnosti sastavni je dio registra birača, sukladno Zakonu o registru birača, a
temelji se na ustavnim pravima nacionalnih manjina i izbornim propisima, kojima je biračima
omogućeno ostvarivanje biračkog prava i po osnovi nacionalne pripadnosti.
Pravni temelj je USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA (Narodne novine
155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) koji u članku 4. stavku 1. propisuje da svaki državljanin Republike
Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj.
ZAKON O REGISTRU BIRAČA (Narodne novine 144/12 i 105/15) propisuje:
– ustroj, sadržaj i način vođenja registra birača, postupak upisa, ispravka, brisanja, zaključivanje,
izrada izvadaka i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma.
– člankom 6. Zakona o registru birača propisana je nadležnost za vođenje registra birača na
način da Uredi državne uprave u županijama, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada
Zagreba, vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni.
– evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi Gradski ured za opću
upravu Grada Zagreba. Ova evidencija temelj je za upis u popis birača hrvatskih državljana koji
nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
– članak 9. Zakona o registru birača propisuje da se u evidenciju birača hrvatskih državljana s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju birači prema mjestu prebivališta u Republici
Hrvatskoj.
– članak 12. Zakona o registru birača propisuje da evidencija birača, između ostalog, sadrži
podatak o nacionalnosti birača.

U GRADU ZAGREBU, za vođenje registra birača nadležan je Gradski ured za opću
upravu, Sektor za građanska stanja, Odjel za središnje evidencije i registar birača, Odsjek za
vođenje registra birača Grada Zagreba, Trg Francuske Republike 15, obavlja poslove vođenja i
ažuriranja registra birača Grada Zagreba, provođenja postupka privremenog upisa i ispisa iz
registra birača, provođenja prethodne registracije, izdavanja potvrda iz registra i popisa
birača Grada Zagreba, te vođenja evidencije birača državljana država članica Europske unije
koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. 
Odjel za središnje evidencije i registar birača, Ilica 25, obavlja poslove vođenja i ažuriranja
središnje evidencije birača za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici
Hrvatskoj.
Bitno je znati da se registar birača za osobe koje imaju prebivalište u gradu Zagrebu, za sve
gradske četvrti,  vodi u Gradskom uredu za opću upravu, Odsjeku za registar birača Grada
Zagreba, Trg Francuske Republike 15, soba 68/II kat.
Radno vrijeme ureda je: ponedjeljak-srijeda- petak od 8,00 do 15,00 utorak-četvrtak od 8,00
do 18,00, a brojevi telefona su 01/610-1767 (Katarina Glibušić) i 01/610 1768 (Marija Roth i
Lidija Markovinović-Kalac).

Važno je napomenuti da kada stranka dođe u ured da bi dala ‘IZJAVU O NACIONALNOJ
PRIPADNOSTI’,  mora biti hrvatski državljanin i imati prebivalište u Zagrebu za što je potrebno
na uvid dati osobnu iskaznicu zbog provjere identiteta.
Temeljem čl. 24. Zakona o registru birača svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u
registar birača i tražiti njegov ispravak i dopunu tijekom cijele godine a u vrijeme raspisanih
izbora ili referenduma najkasnije  10 dana prije održavanja istih. Provjeru upisane pripadnost
možete izvršiti telefonom a dopunu ili ispravak podataka dolaskom u ured na navedenoj adresi!

IZBORNI PROPISI
– Zakon o registru birača (NN 144/12 i 105/15)
– Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (NN 4/13)
– Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02 , 47/10 , 80/10 i 93/11)
– Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor
(NN 116/99, 109/00, 53/03, 44/06, 19/07 , 145/10, Odluka USRH 93/11)
– Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske
(NN  22/92, 42/92, 71/97,  69/04 Odluka USRH, 99/04  Odluke
USRH, 44/06, 24/11, 128/14)
– Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog
državnog sabora (NN 116/99)
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 – pročišćeni
tekst i 137/15)
– Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16) 
– Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08 , 36/09 i 119/14)   
– Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne
vlasti i  lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN
broj 33/96., 92/01, 58/06, 92/01, 69/07 Odluka USRH,  38/09 i 100/16)
– Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (NN 44/06 i 19/07)
– Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
(NN 92/10 , 23/13 i 143/13)
– Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 92/10)

Priredio: Oskar Arlant

STUDIJSKO PUTOVANJE NA SARDINIJU OD 04. DO 08.10.2017.

 

 

1.dan ZAGREB – RIJEKA – VENECIJA – CAGLIARI- ALGHERO
Sastanak putnika na autobusnom kolodvoru Zagreb i prijevoz do zračne luke Venecija (po želji uz doplatu), sa mogućnošću ukrcaja u Karlovcu i na Vratima Jadrana – Sjever. Po dolasku u zračnu luku prijava i direktan let za Cagliari u 14:00. Po slijetanju u Cagliari u 15:35 slijedi odlazak autobusom prema Ortisanu. Svi limuni i naranče Sardinije potječu iz tog kraja. Vožnja do grada Alghero na zapadnoj obali, u prošlosti jednom od sjedišta utjecajne genoveške obitelji Doria. Smještaj u hotel. Večera. Orijentaciona šetnja Algherom, gradom koji je još uvijek zadržao svoj katalonski karakter. To proizlazi iz utjecaja Pedra IV. Aragonskog, koji je upravljao gradom od četrnaestog stoljeća, u vrijeme kada je krenula kolonizacija iz Španjolske. Povratak u hotel. Večera. Noćenje
2. dan ALGHERO –IZLET U NEPTUNOVE ŠPILJE
Doručak. Ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale, odlazak autobusom do Capo Caccia u glasovite Neptunove špilje (brodić uključen u cijenu, ulaznica za špilje se doplaćuje na licu mjesta), izuzetno geološko čudo i jednu od najinteresantnijih špilja na Mediteranu koju godišnje posjeti preko 150 000 posjetitelja. Kompleks špilja skriva slano jezero i nekoliko „dvorana“ s morem nevjerojatno plavim, a cijeli se kompleks proteže na više kilometara od kojih je manji dio otvoren turistima – speleolozi se nalaze u drugom dijelu. Špilje su navodno počele s formiranjem prije 2 milijuna godina i žitelji Sardinije tvrde da ako posjetite Sardiniju, a ne vidite Neputonove špilje, na otoku zapravno niste bili! Povratak u Alghero. Razgled grada: TORRE DI PORTA TERRA, KASNO RENESANSNA KATEDRALA, CRKVA SAN FRANCESCO, CASA DORIA, STARI GRAD, glavna ulica Via Carlo Alberto, trgovine s koraljnim nakitom… Slobodno vrijeme. Večera. Noćenje.

3. dan ALGHERO – CASTELSARDO – SMARAGDNA OBALA -OLBIA

Doručak. Vožnja autobusom sjevernom obalom Sardinije. Dolazimo do slikovitog i zanimljivog gradića Castelsardo, čija povijest prati sudbinu Sardinije. Izvrsno očuvana tvrđava na brdu iznad pristaništa pruža pogled na luku, plaže i okolicu. Stare kamene kuće, malena katedrala, utvrđena palača s muzejom i pokoji restoran stiješnjeni su između debelih bedema. Castelsardo je poznat po tradicionalnim rukotvorinama, a ime i nekoliko prodavaonica lokalnih specijaliteta (liker od mirte, ovčji sir…). Nastavak putovanja prema čuvenoj Smaragdnoj obali, simbolu luksuza i dolce vite u svjetskim razmjerima. To je najpoznatija i najelitnija talijanska luka duga 55 kilometara, s vilama, marinama i jahtama bogatih i slavnih. Kratko zaustavljanje u mjestašcu St. Teresa di Gallura gdje ćemo razgledati Capo Testa, jedno od najljepših prirodnih čuda Sardinije. Panoramska vožnja smaragdnom obalom uz zaustavljanje u poznatim jet-set ljetovalištima Porto Cervo i Porto Rotondo. Odlazak do Olbie. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

4. dan OLBIA – NURAGHE – ORISTANO
Doručak. Nakon doručka ćemo napustiti sjeverni dio otoka i krenuti prema jugu, jednom od najljepših dijelova otoka s prekrasnom, divljom prirodom. Unutrašnjosti otoka obiluje nuraghama- pretpovijesnim građevinama u obliku stošca, tipičnim za ovaj otok. Obilazak arheološkog nalazišta Nuraghi koji se nalazi na popisu UNESCO-ve baštine. Nastavak putovanja do gradića Ortisano. Svi limuni i naranče Sardinije potječu iz tog kraja. Razgled Ortisana – – Eleonorina grada. Razgled grada: Trg Eleonore, katedrala, Torre di San Cristoforo… Slobodno vrijeme. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.
5. dan ORSISTANO –CAGLIARI – VENECIJA –ZAGREB
Doručak. Odjava iz hotela te odlazak prema jugu Sardinije do Cagliaria, glavnog i najvećeg grada na otoku još od rimskih vremena. Niti ijedan grad na Sardiniji nije toliko Italija kao što je to Cagliari: vespe bruje na sve strane, a lokalno stanovništvo uživa na terasama kafića i barova ispod arkada četvrti Marina s pogledom na more. Razgled grada: povijesna četvrt „ Castello „, Giardini Pubblici- gradski park s prekrasnim panoramskim pogledom, rimski amfiteatar iz 2. stoljeća, bazilika Naše Gospe, katedrala, tvrđava Torre di San Pancrazio, Slonov toranj… Slobodno vrijeme te odlazak do zračne luke i prijava za let za Veneciju u 21:15. Slijetanje u Veneciju u 22:45. te prema želji transfer autobusom do Zagreba.

CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
 povratnu zrakoplovnu kartu na relaciji Venecija– Cagliari – Venecija
 smještaj u hotelima dolje navedenim u dvokrevetnim sobama prema programu na osnovi 4 noćenja sa doručkom
 autobusni prijevoz po programu po Sardiniji
 licenciranog turističkog pratitelja na hrvatskom jeziku tijekom putovanja,
 osiguranje jamčevine i osiguranje od odgovrnosti,
 organizaciju i pripremu putovanja
 PUTNO OSIGURANJE

DOPLATE ( neobavezno ):
• doplata za 4 večere: 300 kn
• izlet brodom u Neptunovu špilju cca 15 eur po osobi

PLANIRANI HOTELI:
1. HOTEL EUROPA 3* ALGHERO, www.residencealghero.it – 2 noćenja sa doručkom
2. HOTEL MERCURE OLBIA HERMANEA 4*, OLBIA – 1 noćenje sa doručkom
3. HOTEL LE TORRI ARBOREA 4*, ORTISANO – 1 noćenje sa doručkom

CIJENA ARANŽANA NE UKLJUČUJE: Boravišna pristojba 1 eur po osobi po noćenju za noćenje u Algheru, ulaznice za lokalitete i objekte koji se posjećuju, a nisu navedeni u cijeni aranžmana, fakultativne izlete, obroke koji nisu uključeni u cijenu.
Avio komanija: Volotea

 

DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA 2017. GODINE

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba danas je u Paviljonu Zrinjevac proslavila Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba. Na proslavi se po šesti okupilo 19 nacionalnih manjina; albanska, austrijska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, njemačka, romska, slovenska, srpska, bugarska, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska, židovska koje su predstavile svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno i glazbeno stvaralaštvo, nakladništvo te autohtona jela. Osim pripadnika nacionalnih manjina, događaj je privukao i brojne Zagrepčane. Manjine su se potrudile da Zagrebu što bolje predoče svoju tradiciju; svi štandovi su bili puni raznih jela, bilo je i vina i piva, ali najviše radosti. U višesatnom kulturno-umjetničkom programu izmjenjivale su se folklorne skupne i zborovi, a održana je i revija narodnih nošnji. Dušan Mišković, predsjednik Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, pozdravio je slavljenike i goste, te zahvalio Gradu Zagrebu i manjinama na zajedničkoj suradnji na ovom projektu. Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH, je čestitao Dan nacionalnih manjina i istaknuo da je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić učinio mnogo za nacionalne manjine.

U Bandićevoj pratnji bile su Vesna Kusin, njegova zamjenica, i Elizbeta Knorr, pomoćnica pročelnika Sektora za promicanje ljudskih prava, civilno društvo i nacionalne manjine, koju je gradonačelnik pohvalio kao samozatajnu osobu koja se već 17 godina bavi nacionalnim manjinama. Bandić je istaknuo da Europa može učiti iz primjera multikulturalnog i multietičnog Zagreba, zahvalio manjinama na partnerstvu i naglasio da će i dalje raditi za njihovu dobrobit. Mnogi posjetitetlji prvi puta su kušali neka od jela nacionalnih manjina, a domaćini su strpljivo objašnjavali o kakvim se specijalitetima radi i zbog čega su baš tu vrstu hrane predstavili. Austrijanci su ponudili tradicionalni tirolski doručak koji je nezamisliv bez slanine, Ukrajnci zobene kekse, borš, rošen i još neka jela, Slovenci su ponosno dijelili orehnjaču i vino cviček, a Mađari fiš paprikaš i pogačice s čvarcima. Za ovu prigodu tajnik Vijeća mađarske nacionalne manjine Peter Sekereš je odjenuo kuharsko odijelo i prihvatio se kuhače. Sekerš je inače poznati manjinski kuhar koji predstavlja mađarsku manjinu na svim gastro događajima. Kod Čeha se točilo pivo kod Švejka, uz koje su dijelili kobasice i horki porki. Ljubitelji pite osladili su se na albanskom štandu pitom od sira, ali i slasticama, nezaobilaznom baklavom. Raskošan je bio štand Bošnjaka, moglo se birati između slanih i slatkih jela; bureka, pite, baklave, gurabije, lokuma, hurmašica…I Makedonci su ponudili pitu, ajvar, pogače i gravče na tavče, a Talijani su se dičili svojom čuvenom tjesteninom i njokima sa sirom. Romi su goste počastili kavurmom, šinkirinki baklavom i sams pitom, a Poljaci kabasom, haringom i salatom od celera i ananasa. Židovska kuhinja predstavljena je ladino kockama, slatkom nabom i iharosetom, a Srbi su donijeli proju, gibanicu, uštipke, slatko… Bogata ponuda jela bila je i na štandu Bugara; sarmice u vinovoj lozi, musaka, revane… Slovaci su vrsni majstori u pripremi namaza od celera i svježeg sira, a častili su i ovčjim sirom korbači. I u Crnogoraca je bilo raznih delicija; bokeljske salate, friganaca, proje s koprivom i patišpanja, dok su Rusi donijeli omiljeni kavijar, piroške s mesom i crni kruh s haringom. Rusini su za ovu prigodu potegnuli po zelje u Vukovar da bi od njega pripravili kapušćansko tijesto sa zeljem, a imali su i još nekoliko specijaliteta… Uz šetnicu parka Zrinjevac postavljeno je na 19 velikih osvjetljenih panoa 38 fotografija iz života i aktivnosti nacionalnih manjina Grada Zagreba koje je Toni Hnojčik snimio dok je bio urednik fotografije portala www.nacionalnemanjinehr.com.

Velika posjećenost ovog događaja pokazuje da Zagrepčane iz godine u godinu sve više zanima kultura i tradicija manjina. Organizator ove manifestacije je Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, a održana je pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba.