Zakon – o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u republici Hrvatskoj 2011. godine

HRVATSKI SABOR

2587

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Proglašavam Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2010. godine.

Continue reading

GONG traži hitnu ocjenu ustavnosti biračkog prava nacionalnih manjina

GONG je Ustavnom sudu poslao prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zadnjih izmjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, a koje se tiču ostvarivanja dopunskog biračkog prava nacionalnih manjina.

Ustav jamči ravnopravnost svih nacionalnih manjina, a biračko pravo je, između ostalog, jednako, tj. glas pripadnika nacionalnih manjina mora vrijediti jednako.

GONG ocjenjuje da se navedenim izmjenama nacionalne manjine stavljaju u neravnopravan položaj – manjine koje u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika imaju dopunsko biračko pravo, a manjine koje sudjeluju s više od 1,5% stanovnika nemaju dopunsko biračko pravo.

Pripadnicima spomenutih dviju skupina nacionalnih manjine glas neće vrijediti jednako, tj. glas pripadnika nacionalnih manjina koje sudjeluju s manje od 1,5% stanovnika u njihovoj posebnoj izbornoj jedinici i glas pripadnika nacionalnih manjina koje sudjeluju s više od 1,5% stanovnika neće vrijediti jednako.

Pozivamo Ustavni sud da što prije prihvati prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i donese odluku kako bi se znala izborna pravila u tekućoj izbornoj godini i na taj način sačuvao integritet izbornog procesa.

Priredba Bogatstvo različitosti

Priredba Bogatstvo različitosti počinje na Cvjetnom trgu 12. lipnja 2010. u 19 sati
Štandovi za kulinarske posebnosti se uređuju od 18 do 19 sati.
Učesnici u kulturnom  programu dolaze u 18 sati kod svojih štandova i vrijeme do 19 sati koriste za upoznavanje sa scenom.

Početak programa u 19 sati – voditelj Nevena Rendeli.

REDOSLIJED NASTUPA:
SLOVENCI, BUGARI, MAĐARI, ŽIDOVI, NIJEMCI, BOŠNJACI, ČESI, UKRAJINCI, POLJACI, CRNOGORCI, MAKEDONCI, SRBI, TALIJANI, RUSINI, ALBANCI